Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen handler om hvordan Lerøy Seafood Group ASA, heretter kalt konsernet samler inn og bruker personopplysninger om deg. Vi ønsker at du skal føle deg trygg på at lover og regler følges, når du besøker våre nettsider.
Norway Seafoods er en av Lerøy Seafood’s merkevarer og dermed underordnet konsernets personvernregler.

Innhold

 1. Kontaktinformasjon
 2. Behandlingsansvarlig
 3. Lov om behandling av personopplysninger
 4. Formål og grunnlag for behandling av personopplysninger
 5. Hvilke opplysninger behandles?
 6. Webanalyse og cookies
 7. Tilgang til informasjonen
 8. Direkte markedsføring
 9. Hvordan sikrer vi opplysningene?
 10. Dine rettigheter
 11. Endringer i erklæringen

1. Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål eller kommentarer til denne erklæringen eller hvordan vi behandler personopplysninger, kan du kontakte oss på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., eller sende brev til Lerøy Seafood Group ASA, Bontelabo 2, 5020 Bergen.

2. Behandlingsansvarlig

Lerøy Seafood Group ASA, ved konsernleder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger.

3. Lov om behandling av personopplysninger

Denne Personvernerklæringen gjelder for alle brukere av Norway Seafoods sine nettsider og all behandling av personopplysninger som skjer i forbindelse med slik bruk.
Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn personopplysninger fra nettstedet vårt.

4. Formål og grunnlag for behandling av personopplysninger

Konsernet innhenter og behandler personopplysninger knyttet til bruk av Norway Seafoods nettsider for følgende formål: kontaktskjema, administrasjon og forbedring av nettsidene og tjenestene. Personopplysninger om deg vil kun bli brukt for disse formålene. Det er frivillig for deg å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester på nettsiden, og innhenting av samtykke vil komme klart frem der det skjer.

5. Hvilke opplysninger behandles?

Hvis du retter en henvendelse til Norway Seafoods via nettsidene, for eksempel sender oss en epost, vil relevante opplysninger kunne bli lagret, for eksempel navn og e-postadresse.
Når du besøker web-siden norwayseafoods.no registreres din IP-adresse. Vi knytter ikke denne opplysningen direkte til deg som bruker. Opplysningene bruker vi til å administrere og vedlikeholde sidene våre. Eksempler på hva statistikken gir svar på er: hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, søkeord, hvilke nettsider brukerne kommer fra og hvilken nettleser som benyttes. Det gjør det mulig for oss å utarbeide stadig bedre og mer brukervennlige tilbud. Se mer om webanalyse og cookies nedenfor.

6. Webanalyse og cookies

Vi samler inn og behandler også avidentifiserte opplysninger om besøkende på leroyseafood.com. Vi bruker vanlige Internett-teknologier, blant annet Google Analytics for å samle informasjon om brukerne slik at vi til enhver tid kan tilrettelegge for best mulig funksjonalitet og videreutvikle informasjonstilbudet på nettsiden. Denne informasjonen hentes fra datamaskinens nettleser og kan omfatte IP-adresse, operativsystem, nettleserprogramvare (for eksempel ”Microsoft Internet Explorer”), skjermoppløsning og avsendernettside. Ved besøk av vår nettside, norwayseafoods.com, vil du motta pop-up med informasjon om cookies.

7. Tilgang til informasjonen

For å sikre at behandlingen av personopplysninger skjer på en sikker måte, er det kun godkjente personer i konsernet som har tilgang til informasjonen du gir oss. Antallet ansatte med slik godkjenning er begrenset.
Vi vil ikke avsløre, selge, distribuere, dele, videresende eller på annen måte utlevere opplysninger eller personlig informasjon til noen tredjepart.

8. Direkte markedsføring

Vi tillater ikke en tredjepart å bruke dine personopplysninger for markedsførings- eller kommunikasjonsformål.

9. Hvordan sikrer vi opplysningene?

Konsernet vil alltid sørge for forsvarlig og lovlig behandling av personopplysninger, og kun benytte slik informasjon til uttrykkelig angitte og legitime formål, i samsvar med relevant lovgivning. Vi vil sørge for forsvarlig informasjonssikkerhet knyttet til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. Personopplysninger vil ikke lagres lengre enn det som er nødvendig for å gjennomføre formålet med behandlingen.
Vi vil påse at våre medarbeidere og våre databehandlere, som har tilgang til opplysninger om deg, behandler dine personopplysninger i samsvar med denne erklæringen og med våre forpliktelser etter personvernlovgivningen.

10. Dine rettigheter

Du har som hovedregel rett til innsyn, retting og sletting av personopplysninger som konsernet innhenter på nettsidene til Norway Seafoods. Personvernregelverket gir deg i visse situasjoner rett til å kreve begrensning av behandlingen, til å gjøre innsigelser mot behandlingen og til å få utlevert opplysninger på maskinlesbart format (dataportabilitet). Du har også rett til å trekke tilbake samtykke til behandling av personopplysninger om deg.
Dersom du ønsker å utøve disse rettighetene, ber vi om at du tar kontakt med Lerøy Seafood Group ASA som behandlingsansvarlig. Se kontaktopplysninger innledningsvis i erklæringen.

11. Endringer i erklæringen

Konsernet forbeholder seg retten til å endre eller oppdatere Personvernerklæringen. Alle endringer er gjeldene fra de legges ut, og vil omfatte informasjon samlet inn fra den datoen så vel som eksisterende informasjon oppbevart av konsernet. Du kan finne ut når disse retningslinjene sist ble revidert ved å se “Sist oppdatert” øverst på denne siden.